Duurzaam reorganiseren

Duurzaam reorganiseren: hoe doe je dat?

Reorganiseren is geen spelletje Stratego, maar een complex proces met ingrijpende gevolgen voor de organisatie en medewerkers. Een reorganisatie kan nodig zijn wanneer de financiële situatie hiertoe dwingt of door andere ingrijpende organisatorische veranderingen. Denk hierbij aan de herinrichting van bedrijfsprocessen of een verhuizing.

Wat te doen bij een reorganisatie? Volgens onze visie is een reorganisatie pas geslaagd wanneer er duurzaam is gereorganiseerd. Dat betekent dat we oog hebben voor wat er nu en in de toekomst nodig is.

Hoe gaat een duurzame reorganisatie in zijn werk? Duurzaam reorganiseren doe je volgens dit stappenplan:

1.
Een reorganisatieplan
op maat

Iedere reorganisatie is anders. Samen met u bepalen we de reorganisatiestrategie en maken we een reorganisatie stappenplan. We kijken daarbij naar de organisatorische doelstellingen en de wettelijke regels die gelden bij een reorganisatie om deze goed uit te kunnen voeren.

2.
Een zorgvuldig uitvoeringsproces

Reorganiseren heeft veel impact op de organisatie en op de medewerkers. Niet alleen op medewerkers die de organisatie moeten verlaten, maar ook op de medewerkers die blijven. Dat vraagt om een zorgvuldige uitvoering van het reorganisatie stappenplan met oog voor iedereen.

3.
De structuur van
de toekomst

Na de reorganisatie ontstaat er een nieuwe organisatie waarin functies opnieuw vorm krijgen. De reorganisatie is pas duurzaam als ook de nieuwe structuur en functies in kaart zijn gebracht, en mensen op deze functies hun talenten optimaal kunnen inzetten.

Onze oplossingen

Vanuit onze expertise en ervaring hebben wij verschillende pakketten ontwikkeld. Deze pakketten helpen organisaties om duurzaam te reorganiseren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

FAQ

Wanneer is er sprake van een reorganisatie?
Bij een reorganisatie wordt de organisatiestructuur anders ingericht. Vaak wordt het woord reorganisatie gebruikt als de aanleiding hiervan een slechte financiële situatie van het bedrijf is en als er mensen ontslagen moeten worden. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Van een reorganisatie kan ook sprake zijn als bedrijfsprocessen ingrijpend veranderen door technologische ontwikkelingen of een bedrijf (deels) sluit of gaat verhuizen. In sommige gevallen betekent dit dat er ook (collectieve) ontslagen vallen. Dat is echter niet altijd zo. Wat wel altijd zo is, is dat functies en werkwijzen veranderen. Om die reden brengen wij ook de nieuwe structuur en functies in kaart met de RPA Cube van Human Insight (www.human-insight.nl).

Hoe ondersteunen wij bij een reorganisatie?
Faire HR en Human Insight hebben de handen ineengeslagen om bedrijven te helpen duurzaam te reorganiseren, én om alle benodigde expertises tijdens het proces onder één dak te hebben. Bij Faire HR is een arbeidsrecht advocaat en een expert op het gebied van organisatie-inrichting en functiewaardering werkzaam. Human Insight heeft de expertise en tools op het gebied van het inzichtelijk maken van de kritische resultaatgebieden in functies en de talenten & ontwikkeling van mensen. Op die manier ondersteunen we jouw organisatie van A tot Z bij alle reorganisatiestappen.

Welke regels gelden er bij een reorganisatie?
Er gelden vooral veel regels bij reorganiseren op het gebied van ontslag. Zo is het bijvoorbeeld van belang of er sprake is van collectief ontslag of niet. Welke regels er in jouw situatie gelden brengen we in kaart tijdens de eerste stap van ons reorganisatiestappenplan, namelijk het maken van een reorganisatieplan op maat.